Безымянный 370

Книги які в мене зараз є:
1. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) // Україна крізь віки (Т. 14) – К., Видавничий дім "Альтернативи", 2000. – 360 стор.
2. Баран В.К, Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) // Україна крізь віки (Т. 13) – К., Видавничий дім "Альтернативи", 1999. – 304 стор.
3. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 248 с.
4. Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці секції етнографії та фольклористики. – Т.СХХХ. – Львів, 1995. – 595 с.
5. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г. Слюваренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.
6. Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. – Львів: "Афіша", 2003. – 430 с.
7. Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці секції етнографії та фольклористики. – Т.ССХLІІ. – Львів, 2001. – 729 с.
8. Френсіс Дворнік. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації / Пер. З англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 512 с.
9. Сучасний український орфографічний словник: 30 000 слів / Укладач Паращич В.В. – Харків, 2006. – 416 с.
10. Ремарк Е.М. тріумфальна арка: Роман. – Харків: Фоліо, 2006. – 415 с.
11. Винничук Ю.П. Легенди Львова. – Львів: ЛА "Піраміда", 2005. – 252 с.
12. Глушко М.С. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 448 с.
13. Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: смолоскип, 2000. – 872 с.
14. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 1994. – Вип. 1. Київське Полісся. – 360 с.
15. Ковальчук Лариса Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
16. Мельник Б.В. Вулицями старовинного Львова. Вид. 2-ге, зі змінами. – Львів: Світ, 2002. – 272 с.
17. Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Шва гуляк М.М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. – Львів, Афіша, 2005. – 288 с.
18. Пашук А. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 364 с.
19. Кача раба С.П. Еміграція з Західної України 1919-1939. – Львів, 2003. – 416 с.
20. Цюра Світлана Педагогіка особистого досвіду: Практикум для самостійної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 185 с.
21. Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ; ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 704 с.Смотрите также:

No related posts.