Огляд нормативно-правових актів, які набирають чинності у жовтні 2010 року.

 

З 1 жовтня 2010 року мінімальна зарплата 907 гривень

Мінімальна заробітна плата зростає з 888 до 907 гривень на місяць. На що це впливає? Мінімальний статутний фонд з 1 січня 2010 року для ТзОВ становить 907 грн. (1 мінімальна з/п), а для акціонерних товариств 1133750 грн. (1250 мінімальних з/п). Відповідно до Закону України від 14.05.92 р. №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд порушує справи про банкрутство у разі наявності у кредитора претензій на суму не менше 300 мінімальних зарплат, тобто з 1 жовтня 2010 року для початку процедури банкрутства слід мати підтверджених боргових вимог на 272100 грн. Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, — у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на день сплати страхового внеску, в розрахунку на календарний рік.

Чим встановлено. Стаття 53 Закону про Держбюджет-2010.

Збільшується прожитковий мінімум

Нові розміри прожиткового мінімуму з 1 жовтня 2010 року: для дітей віком до 6 років — 787 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 941 гривні, для працездатних осіб — 907 гривень, для осіб, які втратили працездатність — 723 гривень.

Відповідно нова максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду та соціальних фондів, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, тобто 13605 грн. (раніше – 13320 грн.).

Що змінюється у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 01.10.2010 р.

Внески до ФСС з ТВП

0,5% із суми зарплати до 907 грн. (включно); 1% із суми понад 907 грн.

Максимальний ФОП для внесків

13605 грн.

Індексація заробітної плати

у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (907 грн.), індексуються:

- оплата праці (грошове забезпечення);

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Мінімальна пенсія за віком за наявності трудового стажу для призначення пенсії

723 грн

Чим встановлено. Стаття 52 Закону про Держбюджет-2010.

 

31 жовтня – чергові місцеві вибори

Чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться всіх без винятку сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільської обласної ради.

До прийняття Закону України, який установлює особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі, вибори Севастопольського міського голови не проводяться.

Чим встановлено. Постанова Верховної Ради України від 01.07.2010 р. № 2412-VI “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році”.

 

1 жовтня Конституційний суд України скасував політичну реформу 2004 року

Вочевидь вперше в світі суд виніс рішення про антиконституційність положень чинної Конституції. Згідно з Рішенням від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010, оприлюдненим 1 жовтня 2010 року, визнано таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним), Закон України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття. Закон України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. Нас чекає докорінне оновлення законодавства, передусім у сфері повноважень Кабміну та Президента.

Чим встановлено. Рішення КСУ від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 “у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)”

 

До 30 жовтня 2010 р. акції документарної форми слід перевести в бездокументарну

У зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до його статті 20 усі акції товариства є іменними, акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Таким чином всі акції, що випущені в документарній формі, мають бути в обов'язковому порядку переведені у бездокументарну (електронну) форму.

Законом України "Про цінні папери і фондовий ринок" передбачено існування лише іменних акцій. Всі акції на пред'явника обов'язково підлягали конвертації в іменні до 12 травня 2009 р. Чим встановлено. Стаття 20 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

Тепер БТІ реєструють і оренду житла та іншої нерухомості

Набирають практичної сили зміни в Закон «Про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно і їхні обмеження», що зобов'язують реєструвати договори оренди житла в БТІ.

Положення містяться у наказі Міністерства юстиції України від 28 липня 2010 року №1692/5, що змінює порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до змін, відтепер реєстратори бюро технічної інвентаризації (БТІ), поряд з реєстрацією права власності на нерухоме майно і на об'єкти незавершеного будівництва, будуть здійснювати державну реєстрацію права користування (найом, оренди) нерухомості.

Чим встановлено. Наказ Мін'юсту від 28.07.2010 р. №1692/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно".

Зареєстровано у Мін’юсті України 30.07.2010 за № 582/17877.

 

Утворюється Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ утворюється з 1 жовтня 2010 року та розпочинає свою діяльність з 1 листопада 2010 року. До початку діяльності цього суду його повноваження здійснюють відповідні судові палати Верховного Суду України.

Чим встановлено. Частина перша Розділу XIII “Перехідні положення” Закону України від 07.07.2010 р. № 2453-VI  “Про судоустрій і статус суддів”. Указ Президента України від 12.08.2010 р. № 810/2010 “Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ”.

 

Підприємці на спрощеній системі оподаткування починають доплачувати пенсійні внески

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах, зобов’язані сплачувати страхові внески у розмірі, який визначається ними самостійно. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2010 році, мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у:

- липні — вересні — 294,32 грн.;

- жовтні — листопаді — 301,12 грн.;

- грудні — 306,10 грн.

Сплата страхових внесків здійснюється у строки, визначені частиною шостою статті 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме:

- за липень — вересень 2010 року — до 20 жовтня 2010 року;

- за жовтень — грудень 2010 року — до 20 січня 2011 року.

Чим встановлено. Закон України від 08.07.2010 № 2461-VIПро внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

 

З 31 жовтня починається державно-приватне партнерство

Державно-приватне партнерство визначається як співробітництво між державою Україна, АР Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими актами.

До ознак державно-приватного партнерства належать: 

- забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; 

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 

- передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства; 

- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.

Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю.

Для державно-приватного партнерства можуть укладатися договори про: концесію, спільну діяльність, розподіл продукції, інші договори.

Чим встановлено. Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI “Про державно-приватне партнерство”.

 

У ветеринарів нові штампи

З 24 жовтня новою  Інструкцією із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів встановлено нові форму, зміст позначки придатності і ветеринарних штампів, а також порядок їх нанесення. Застосування старих ветеринарних штампів забороняється із їхнім вилученням та заміною на нові.

Відповідно до ст. 33 Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" усі тварини підлягають обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю після забою, включаючи тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин. Ветеринарний інспектор клеймує всі туші та їх частини, що визнані придатними для споживання людиною, позначкою про придатність. Якщо це передбачено відповідними санітарними заходами, позначка про придатність проставляється у формі штампа на упаковку продукту.

Чим встановлено. Наказ Держкомветмедицини від 02.02.2010 р. № 46 “Про затвердження Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів і внесення змін до Інструкції по клеймуванню м'яса”

Зареєстровано у Мін’юсті України 07.04.2010 за № 278/17573

 

Нове в діяльності НБУ

З 20 жовтня оновлено статті Закону “Про Національний банк України” щодо доходів та прибутку НБУ, призначення та звільнення з посади Голови, заступника Голови НБУ, порядку формування та повноваження Ради НБУ та інші. 

Також внесено зміни до Закону "Про банки і банківську діяльність", відповідно до яких не можуть бути керівниками банку особи, які займали посади Голови НБУ, заступників Голови НБУ, керівників структурних підрозділів, які за посадою входили до складу Правління НБУ, та членів Ради НБУ, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рік. Це як вирок суду щодо заборони займатися діяльністю, але для банкірів з НБУ вже без здійснення злочину. Чи може робота на керівних посадах в НБУ стала злочином? А як бути із конституційним правом на працю?

Чим встановлено. Закон України від 09.07.2010 р. № 2478-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України”.

 

Живі дерева, квіти та інші рослини розмитнюються лише на Київський обласній митниці. Сформовано нові зони дії митниць

З 1 жовтня з метою вдосконалення процедури митного контролю та митного оформлення товарів, які класифікуються у товарній групі 06 “Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень ” (крім товарної підкатегорії 0602 90 10 00 - міцелій грибів) Держмитслужба вирішила, що митне оформлення цих товарів здійснюється виключно Київською обласною митницею. Але про те чи витримають живі рослини таку митну бюрократію лише через Київ, Держмитслужба не замислюється. Адже напередодні 1 вересня 2010 року на митниці через завищення індикативних цін на живі квіти вже загинуло понад 320 тонн живих квітів.

Наказом встановлено і нові зони діяльності митниць.

Чим встановлено.  Наказ Держмитслужби № 1011 від 03.09.2010 “Про визначення зон діяльності митних органів”.

 

Аварія, смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання – підстава для позапланової перевірки

З 28 жовтня настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання, викликає позапланову перевірку. Вочевидь її здійснюватимуть Держгірпромнагляд та Фонд соцстраху щодо нещасного випадку на виробництві.

Чим встановлено.  Закон України від 01.07.2010 р. № 2399-VI “Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 Нові будівельні стандарти

З 1 жовтня 2010 року чинний національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-2:2009 “Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови”, розроблений ДП “Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”. Скасовуються без заміни на відповідні національні стандарти: ГОСТ 6785-80, ГОСТ 13578-68, ГОСТ 18048-80, ГОСТ 18128-82, ГОСТ 19570-74, ГОСТ 23972-80, ГОСТ 24155-80, ГОСТ 24581-81, ГОСТ 24587-81.

Втрачає чинність ДСТУ Б В.2.6-2-95 “Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови".

Діє національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-100:2010 “Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій”. ГОСТ 26253-84 “Здания и сооружения. Метод определения теплостойкости ограждающих конструкций" не застосовується.

Діє національний стандарт ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова”, розроблений науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ). Відповідно втрачають чинність на території України ГОСТ 21778-81 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения”, ГОСТ 21779-82 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски”, ГОСТ 21780-83 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности”, ГОСТ 23615-79 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности”, ГОСТ 23616-79 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности”, ГОСТ 26433.0-85 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения”, ГОСТ 26433.1-89 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления”, ГОСТ 26607-85 “Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски”.

Чим встановлено. Наказ Мінрегіонбуду від 29.12.2009 N 694, 20.01.2010 N 16, 24.12.2009 N 685

 

До 31 жовтня 2010 року діє безвізовий режим для громадян Республіки Хорватія

Запровадити на період з 15 червня 2010 року до 31 жовтня 2010 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Хорватія, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів.

Чим встановлено. Указ Президента України  від 04.06.2010 № 672/2010 “Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Хорватія”.
Смотрите также:

Вам это будет интересно!

  1. Мото Крим 2010
  2. Хобби Экспо с 11 по 13 марта 2010 года
  3. Пресс-конференция Русский марш 2010
  4. Обзор линейки кондиционеров General Climate включая новинки сплит систем сезона 2010 года
  5. новая лодка – 2010