Повернення (стягнення) дебіторської заборгованості

Повернення (стягнення) дебіторської заборгованості

Стягнення дебіторської заборгованості
П
итання повернення (стягнення) дебіторської заборгованості є дуже актуальними у даний час особливо для великих компаній, які співпрацюють із багатьма клієнтами. Хотілось би привернути Вашу увагу до типових недоліків у роботі з клієнтами та питаннях повернення заборгованості, які, виходячи з власного досвіду, є найбільш актуальними у нинішніх реаліях:

 

- за наявності великої кількості клієнтів компанії нерідко допускають неправильне оформлення документів (відсутність підписів уповноважених осіб на документах на отримання товару, відсутність посилання на реквізити довіреності тощо). Така ситуація суттєво ускладнює або й взагалі унеможливлює ефективну юридичну роботу з боргами;

- часто юридичні зв’язки між договорами з клієнтами та накладними (або іншими первинними документами) зовсім відсутні;

- традиційні судові методи є недієвими щодо оперативного та фінансово прийнятного способу вирішення питання стягнення боргів;

- стандартні підходи (претензія, судовий розгляд, виконання рішення), з точки зору уміння боржників дієво захищатись, сьогодні вже не є достатніми;

- за відсутності належної доказової бази звернення до суду несе в собі ризики унеможливлення стягнення боргу взагалі;

- допускається ігнорування оцінки ділової репутації та майнового стану партнера, хоча такі заходи є надзвичайно актуальними та важливими, особливо по відношенню до потенційних партнерів за великими контрактами.

Хоча, звичайно є методи для зведення вищезазначених помилок та ризиків до нуля, зокрема:

- контроль за правильним оформленням відпускних (первинних) документів є досить складним, але має надзвичайно велике значення для юридичного супроводу проблематики, пов’язаної з поверненням дебіторської заборгованості;

- крім того, досить важко забезпечити постійний контроль за наявністю юридичного зв’язку між договорами та первинними документами;

- суттєвими є ризики судового розгляду справ. У даному аспекті рекомендації зводяться до простої пропозиції, яка вирішує усі окреслені вище проблеми всього одним способом, що працює на 100% - використання альтернативної підвідомчості розгляду господарських спорів. Успішні юридичні компанії та юристи мають доступ до зазначеного способу вирішення проблем поверненням дебіторської заборгованості. Щодо ризиків, пов’язаних із діловою репутацією та майновим станом партнера, у цьому випадку варто використовувати методику попереднього аналізу потенційного партнера, яка складається з психологічної роботи і формування досьє. За наявності значної заборгованості та сильного захисту з боку боржника, як правило, стандартні процедури по стягненню заборгованості не працюють. У такому разі в якості об’єкту впливу необхідно використовувати інші об’єкти та проекти боржника, які юридично не пов’язані з ним, але фактично йому належать.

 

 Смотрите также:

Вам это будет интересно!

  1. Офшорні юрисдикції
  2. Списання боргів 2 (Рекомендації)